REGULAMIN STUDIA TRENINGOWEGO FORMA

1. Skrót „SF” w niniejszym regulaminie oznacza Studio Forma, mieszczące się w Krzeszowicach, ul. Rynek 25.
2. Z usług Fitness SF mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię/fitness lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię/fitness.
3. Warunkiem otrzymania karty identyfikacyjnej jest zapoznanie się z regulaminem studia, wypełnienie oraz podpisanie ankiety, oraz wniesienie należnej opłaty.
4. Klientem Fitness SF może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która nie ukończyła 18 roku życia, ale posiada pisemna zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Po przyjściu do SF należy w recepcji klubu wypełnić ankietę, odebrać karnet i pozostawić go na czas ćwiczeń lub po wypełnieniu ankiety wykupić jednorazowe wejście.
6. Każdy Klient , który planuje skorzystać z WEJŚCIA GRATIS ( pierwsze wejście do klubu) zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument tożsamości ( celem okazania w recepcji).
7. Każda osoba korzystająca z siłowni/fitness/indoor cycling otrzyma na czas zajęć kluczyk do szafki w szatni. Aby otrzymać kluczyk wymagane jest pozostawienie w recepcji karty identyfikacyjnej lub innego dokumentu tożsamości.
8. Niedopuszczalne jest wyniesienie kluczyka z klubu oraz jego zagubienie.
9. Za zgubienie kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 25 zł.
10. Za zgubienie karty identyfikacyjnej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
11. Personel SF regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu. Nie należy więc pozostawiać w szafkach swoich rzeczy.
12. SF nie odpowiada za wszelkie przedmioty pozostawione na terenie obiektu oraz w szatniach.
13. SF nie odpowiada za pozostawione w szafkach przedmioty wartościowe w postaci pieniędzy, biżuterii, sprzętu elektronicznego itp.
14. Ze względów higienicznych, zabronione jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.
15. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych na terenie SF, proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.
16. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, SF zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
17. W sytuacji anulowania karnetu lub sytuacji wykluczenia klienta z studia, nie jest zwracana równowartość nie wykorzystanego karnetu.
18. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych.
19. Nie ma możliwości przedłużenia karnetu. Można zawiesić karnet raz na 12 miesięcy , na czas nie dłuższy niż 10 dni. Karnet można zawiesić po uprzednim uzgodnieniu z managerem klubu.
20. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
21. Osoba chcąca korzystać z siłowni/fitness/indoor cycling, winna jest zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia i wszystkich przeciwwskazać do uczestnictwa w zajęciach.
22. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
23. Ćwiczący powinien poinformować obsługę SF przed udziałem w zajęciach o wszelkich chorobach i dolegliwościach. Osoba, która zatai informacje na temat swojego stanu zdrowia ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku negatywnych konsekwencji zdrowotnych oraz wypadków spowodowanych korzystaniem z usług SF.
24. SF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu, programu ćwiczeń lub instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę SF.
25.Osoby korzystające z siłowni/fitness zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika(w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń lub na macie do ćwiczeń).
26. W siłowni oraz na salach fitness i indoor cycling obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe – zamienne– z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do SF.
27. Na zajęcia zorganizowane obowiązują zapisy. W razie rezygnacji z zajęć klient zobowiązany jest do poinformowania obsługi klubu minimum 3 godziny wcześniej, a w przypadku zajęć porannych wieczorem dnia poprzedniego. Brak informacji o nieobecności skutkuje odbiciem wejścia (karnety ilościowe) lub skróceniem ważności karnetu o jeden dzień (karnety OPEN).
28. Każdy Klient po trzykrotnym niedowołaniu zajęć, traci możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca i może dokonać zapisu na zajęcia jedynie 3 godziny przed ich rozpoczęciem. Klienci Multisport, OK system i Fit Profit dodatkowo wnoszą kaucję w wysokości 25 zł, która przepada w razie kolejnej nieodwołanej rezerwacji.
29. Klienci Multisport mogą skorzystać z nielimitowanego wejścia na siłownię, jednorazowego wejścia na zajęcia fitness i Indoor Cycling. Klient może uczestniczyć w zajęciach dwie godziny z rzędu jeśli na drugiej godzinie są wolne miejsca.
30. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy powinna odnieść na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
31. W SF (na siłowni oraz sali fitness) nie należy rzucać sztangami, hantlami oraz talerzami.
32. Nie należy kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce tych przedmiotów jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.
33. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia klubu (lustra, elewacje ścienne, podłogi) ,ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
34. Klienci korzystający z siłowni oraz sali fitness i indoor cycling, zobowiązani są opuścić salę do ćwiczeń najpóźniej do godziny zamknięcia SF.
35. Nie należy wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.
36. Na terenie SF obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
37. SF nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.
38. W SF wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby SF, tj. na stronie www.studioforma.org.pl, jako wystawa w SF lub w kolekcji zdjęć pamiątkowych SF. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym SF w formie pisemnej.
39. W trosce o bezpieczeństwo klub objęty jest monitoringiem.
40. SF zastrzega sobie prawo do zmian zajęć w grafiku (oraz zmian instruktorów prowadzących zajęcia) na sali Fitness. Informacje dotyczące zmian zajęć w grafiku, dostępne będą na stronach www oraz na tablicy informacyjnej w holu klubu, na tydzień przed datą uruchomienia nowego grafiku.
41. SF zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia części siłowni lub sali fitness na
dowolny okres czasu, w celu sprzątnięcia, wykonania napraw, przeróbek bądź konserwacji urządzeń.
42. W SF zajęcia na sali fitness rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia instruktor ma prawo ( w trosce o bezpieczeństwo ćwiczącego ) nie wpuścić klienta na zajęcia.
43. Wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie www oraz na tablicy informacyjnej w holu klubu.
44. Klient wykupujący karnet na siłownię/fitness w SF akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
45. Z siłowni dla dzieci oraz pokoju zabaw mogą korzystać jedynie dzieci klientów SF, po uprzednim uiszczeniu opłaty wg cennika studia.
46. W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony.
47. Karnety na zajęcia taneczne dla dzieci nabywane są na okres jednego miesiąca, bez możliwość ich przedłużania. Opiekun dziecka wraz z zakupem deklaruje obecność dziecka na każdych wykupionych zajęciach. Studio Forma nie uznaje zwrotów pieniężnych za niewykorzystanie wykupionych zajęć tanecznych.

STUDIO FORMA – Najlepszy Klub w Krzeszowicach
Fitness – Siłownia – Trening Personalny – Indoor Cycling 
Dieta – Masaż – Zumba – Pilates – Taniec